Kan DPO’en godt være en ekstern konsulent?

Ja, det er direkte forudsat i persondataforordningen, art. 37. Indgås DPO-aftalen med en et selskab, skal der dog udpeges en konkret person som primær rådgiver. Dette vil i DPO Team altid være en af partnerne.