Hvad er et databrud?

Et databrud er defineret som et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.

Eksempler på databrud kan være et hackerangreb, som kommer igennem virksomhedens firewall, eller tabet af en bærbar PC indeholdende personoplysninger.