Kan DPO’en godt være en ekstern konsulent?

Ja, det er direkte forudsat i persondataforordningen, art. 37. Indgås DPO-aftalen med en et selskab, skal der dog udpeges en konkret person som primær rådgiver. Dette vil i DPO Team altid være en af partnerne.

Hvad er en DPO?

DPO står for Data Protection Officer – et begreb, der blev indført med EU’s generelle persondataforordning (GDPR). På dansk er det oversat til ”Databeskyttelsesrådgiver” – det er sådan set meget sigende for, hvad en DPO gør – rådgiver virksomheder om databeskyttelse – nærmere bestemt beskyttelse af persondata.