Teamet

DPO Teams partnere er alle jurister med internationalt anerkendte certificeringer inden for persondata og omfattende praktisk erfaring med at arbejde med persondata i private virksomheder og organisationer. DPO Team er ikke en advokatvirksomhed og er derfor ikke underlagt Advokatsamfundets tilsyn, men vi har tegnet professionelle rådgiveransvarsforsikringer med en dækning på minimum 5 mio. kr.

Partnerne har som minimum certificeringerne CIPP/E og CIPM, der udbydes af den internationale organisation IAPP (International Association of Privacy Professionals). Foreningen omfatter mere end 50.000 persondataspecialister world-wide, og er den eneste udbyder af ISO-akkrediterede (17024:2012) personcertificeringer inden for persondata.

Foruden partnerne består DPO Team af et samarbejde med uafhængige konsulenter indenfor IT-sikkerhed og processer/projektledelse, som vi inddrager i arbejdet efter behov.