DPO
Vi stiller certificerede databeskyttelsesrådgivere (DPO) til rådighed på konsulentbasis for mindre og mellemstore virksomheder, myndigheder og selvejende institutioner, som skal eller vil udpege en DPO.
Privacy Partner
Skal du ikke have en databeskyttelsesrådgiver, men har behov for en fast sparringspartner inden for persondata, it-sikkerhed og compliance, stiller vi op med hele vores team af specialister til en pris, du kan regne med.
Databrud
Databrud skal anmeldes til Datatilsynet inden for 72 timer. Vi hjælper dig med at vurdere, om en hændelse skal indberettes som databrud, og om de registrerede skal underrettes, og vi bistår med dialogen med Datatilsynet, hvis det ønskes.
Undervisning
Awareness hos dine medarbejdere er en meget vigtig - men desværre ofte overset - del af persondata compliance. Vi tilbyder undervisning og træningsforløb, der er målrettet netop din branche, din virksomhed og dine medarbejdere – gerne på virksomheden.

Om os

DPO Teams partnere er alle jurister med internationalt anerkendte certificeringer inden for persondata og omfattende praktisk erfaring med at arbejde med persondata i private virksomheder og organisationer. DPO Team er ikke en advokatvirksomhed og er derfor ikke underlagt Advokatsamfundets tilsyn, men vi har tegnet professionelle rådgiveransvarsforsikringer med en dækning på minimum 5 mio. kr.

Partnerne har som minimum certificeringerne CIPP/E og CIPM, der udbydes af den internationale organisation IAPP (International Association of Privacy Professionals). Foreningen omfatter mere end 50.000 persondataspecialister world-wide, og er den eneste udbyder af ISO-akkrediterede (17024:2012) personcertificeringer inden for persondata.

Foruden partnerne består DPO Team af et samarbejde med uafhængige konsulenter indenfor IT-sikkerhed og processer/projektledelse, som vi inddrager i arbejdet efter behov.

Her kan du se mere om partnerne i Teamet